Ιδρυτικά μέλη συλλόγου – Πρώτο Δ.Σ.

Ιδρυτές:

 1. Αναγνωστόπουλος Α. Δημήτριος (έμπορος)
 2. Αναστόπουλος Β. Πέτρος (έμπορος)
 3. Δούμουρας Β. Ιωάννης (ιδ. υπάλληλος)
 4. Δούμουρας Β. Παρασκευάς (έμπορος)
 5. Μαυροειδής Ι. Αθανάσιος (δικηγόρος)
 6. Παληβογιάννης Δ. Παναγιώτης (εργοστασιάρχης)
 7. Πανταζής Γεώργιος (επιχειρηματίας)
 8. Παπαδημητρίου  Σπ. Χρόνης (εργοστασιάρχης)
 9. Παπαζαφειρόπουλος Δ. Παναγιώτης (έμπορος)
 10. Παπαζαφειρόπουλος Δ. Φώτης (έμπορος)
 11. Παπαζαφειρόπουλος Ι. Κωνσταντίνος (καθηγητής)
 12. Πάσχος Αθ. Ιωάννης (οδοντίατρος)

Πρώτο διοικητικό συμβούλιο (1937)

Πρόεδρος: Μαυροειδής Ι. Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος: Πανταζής Γεώργιος
Γ. Γραμματέας: Παπαζαφειρόπουλος Ι. Κωνσταντίνος
Ταμίας: Παληβογιάννης Δ.  Παναγιώτης
Σύμβουλοι: Δούμουρας Β. Ιωάννης,  Αναγνωστόπουλος Α. Δημήτριος, Ιωάννης Αθ. Πάσχος

Πηγή: αρχείο συλλόγου, έγγραφο της 1ης Ιουλίου 1937.

Posted in Ο σύλλογος.