Λύκαια – Αρχαίοι αθλητικοί αγώνες

Στον πανάρχαια τόπο του Λυκαίου όρους ελάμβανε χώρα κατά την αρχαιότητα μια μεγάλη γιορτή, τα “Λύκαια”, σύμφωνα δε με το παρακάτω απόσπασμα του Αριστοτέλη, γίνονταν πολύ πιο μπροστά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
«Ή τάξις των αγώνων κατά Άριστοτέλην γράφεταιˑ

  • πρώτα μέν τά Έλευσίνια διά τόν καρπόν της Δήμητροςˑ
  • δεύτερα δέ τά Παναθήναια επί ‘Αστέρι τω γίγαντι υπό ’ Αθήνας (sic Schneidew. pro vg. ’Αθηνείας) άναιρεθέντιˑ
  • τρίτος, όν Άργει Δαναός έθηκε διά τόν γάμον των θυγατέρων αυτούˑ
  • τέταρτος ό έν ’Αρκαδία τεθείς ύπό Λυκάονος, ός εκλήθη Λύκαιαˑ
  • πέμπτος ό έν Ίωλκώ ’Ακάστου (sic Schn. pro Ίοχάστου) καθηγησαμένου επί Πελία τω πατρίˑ
  • έκτος ό έν Ίσθμώ Σίσυφου νομοθετήσαντος επί Μελικέρτηˑ
  • έβδομος ό ’Ολυμπιακός ‘Ηρακλέους νομοθετήσαντος επί Πέλοπιˑ
  • όγδοος ό έν Νεμέα, όν εθηκαν οί επτά έπί Θήβας έπί Άρχεμόρωˑ
  • ένατος ό έν Τροία, όν Αχιλλεύς έπί Πατρόκλω έποίησεν
  • δέκατος ό Πυθικός, όν οί ’Αμφικτύονες έπί τώ Πύθωνος φόνω εθηκαν.

Ταύτην την τάξίν εις Πέπλους συνθείς ό ’Αριστοτέλης έξέθετο τών άρχαίων καί παλαιών αγώνων».

Το απόσπασμα αυτό – κατά τη γνώμη μας – έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προβολή των “Λυκαίων” και την ανάπτυξη της περιοχής.

Το παραπάνω απόσπασμα, το οποίο αποτελεί σημαντικό ντοκουμέντο για την προβολή των “Λυκαίων”, βρήκε στις εκδόσεις Frommee και το έφερε στο φως της δημοσιότητας ο συμπατριώτης μας από τις Άνω Καρυές Ηλίας Στασινός.

Posted in Αρκαδία.