Όρος Λύκαιο – Ο τόπος γεννήσεως του Δία

Το Κοτύλιο είναι κτισμένο 850 μέτρα πάνω από τον Αλφειό, προς τις κορυφές του Λυκαίου.
Εδώ βρίσκεται η Παρρασία, η Λυκαιατική, «η προς Λυκαίω». Εδώ τοποθετούν την Κρητέα χώρα, μεταξύ Καρυών και Κοτυλίου (Δραγουμάνου), όπου εγεννήθη ο Ζεύς. Οι Παρράσιοι – και όλοι οι Αρκάδες   – πίστευαν ότι εδώ γέννησε η Ρέα τον Δία (εκεί ακριβώς που το βουνό είναι   κατάφυτο από θάμνους και ο τόπος ιερός…) «Εν δε σε Παρρασίη Ρείη τέκεν ήχι μάλιστα όρυς θάμνοισι περισκεπές, ένθεν ο χώρος ιερός… ».

 

«Τα δ’ εν οφρύι   Παρασσίη, όσα Αρκάς ανάσσων μαρτυρήσει Λυκαίου βωμός»

Το ότι εγεννήθη στην Παρασσία, το μαρτυράει ο βωμός που είναι εκεί. Η θέση όμως που γέννησε η Ρέα τον Δία δεν καθοριζόταν μ’ ακρίβεια.   Πίστευαν μόνο ότι ήταν στην Κρητέα την Παρρασιακή, στην ψηλότερη κορυφή του   Λυκαίου όπου έστησαν το ναό του Λυκαίου Διός. Εκεί εσπαργάνησε ένα λιθάρι, το έδωσε στον Κρόνο να το καταπιεί – γιατί έτρωγε τα παιδιά του, μη του πάρουν το   θρόνο, μόλις τα γεννούσε η Ρέα – και το βρέφος το παρέδωσε στις Παρρασίδες Νύμφες να το αναθρέψουν κρυφά. Κι αυτές τον έκρυψαν, τον θήλασαν, τον έλουσαν στην κρήνη Αγνώ.
Στην Κρητέα, λοιπόν, της Παρρασίας και όχι της Κρήτης εγεννήθη ο θεός των θεών και των ανθρώπων και οι Παρρασίδες νύμφες Νέδα, Θεισόα και Αγνώ τον ανάθρεψαν. Στο συνοικισμό Τσουράκι της Κοινότητας Αγίου Σώστη, κοντά στο Κοτύλιο, υπάρχουν   κατάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέρη αρχαίων ναών και οικοδομημάτων με περίβολον τείχους, σπόνδυλοι κιόνων, επιγραφές, πλάκες, λαξευτοί λίθοι,   που δείχνουν ότι εδώ ήταν μεγάλο ιερό.

 

Ενημέρωση 10/08/2016  Ανθρώπινη ταφή του 11ου π.Χ. αι. στο Λύκαιο όρος  ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σημαντικού τόπου λατρείας του Διός και την ύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή απο την νεολιθική εποχή. Ο τάφος που χρονολογείτε στον 11ο αι. π.Χ. είναι προσανατολισμένος ώς προς την Ανατολή και την Δύση και βρίσκεται στην μέση του βωμού γεγονός που μαρτυρά την ιδιαίτερη σημασία της ταφής του ατόμου αυτού.

Posted in Μυθολογία.